Google Chrome, Opera

Navegador Opera Opera contra les vulnerabilitats de la caiguda i de l'espectre

Si sou usuari d’Opera, podeu habilitar l’aïllament del lloc complet per obtenir una protecció addicional contra les vulnerabilitats Meltdown i Spectre trobades recentment a les CPU modernes.