C #

Microsoft canvia el nom de Xamarin Studio com a Visual Studio per a Mac

  • Categoria C # 2021

Avui, Microsoft va anunciar que el seu propi entorn de desenvolupament integrat (IDE), Visual Studio, ja està disponible a macOS. Això és possible gràcies a l'esforç conjunt entre l'equip de Visual Studio per a Windows i Xamarin que Microsoft va adquirir a principis d'aquest any. El nou Visual Studio per a Mac es basa en el Xamarin Studio i el

Funció d'explosió C # com a php

  • Categoria C # 2021

Només per tenir nota. Si necessiteu la funció php explode a C #, podeu utilitzar el codi següent: public static string [] explode (separador de cadenes, font de cadena) {return source.Split (nova cadena [] {separador}, StringSplitOptions.None); } Com s'utilitza: string [] resultsArray = StringUtils.explode ('|', 'bla1 | bla2 | bla3'); La matriu resultant contindrà els 3 elements següents: resultsArray [0] = 'blah1'; resultsArray [1] = 'bla2'; resultsArray [2] = 'bla3'; Dóna’ns suport a Winaero